X
06 - 52 75 86 82 info@financestar.nl

Je bent welkom. Wij zijn FinanceStar.

Als mensenbedrijf zijn onze collega’s natuurlijk ons grootste kapitaal. Dat geldt niet alleen voor onze Financials, maar ook voor de interne medewerkers. Wij zetten ons voor de volle 100% in voor onze FinanceStars én onze klanten. Dit doen wij samen, met passie, kennis, zakelijkheid en met het hart op de juiste plek. Dit zorgt voor de juiste KWALITEIT.

Anders adviseren en detacheren, het moet wel!

Robert en Tim zijn anders. Ze ondernemen, en wel op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. De continuiteit staat centraal! Ze kennen iedereen persoonlijk en hechten er veel waarde aan dat mensen goed op hun plek zitten. Een graadmeter is een gezonde balans tussen werk en privé. Omdat we weten dat het fijn is om zekerheid te hebben, bieden we dit ook.
Het klinkt onbaatzuchtig, waardoor we regelmatig horen dat een dergelijke manier van ondernemen niet mogelijk zou zijn. Juist!, levert de visie van Robert en Tim rendement op. Onze medewerkers zijn gezond en gelukkig. De opdrachtgevers zijn tevreden. Dit heeft veel positieve effecten, zoals een zeer laag ziekteverzuim en minimaal verloop. FinanceStars zijn positief over ons, opdrachtgevers en potentiële kandidaten. Dit zorgt voor nieuwe medewerkers en nieuwe opdrachten.

FinanceStar is professioneel en dichtbij de mens.

Business Partner Model (BPM) voor een resultaatgerichte en beheersbare organisatie.

FinanceStar gebruikt het BPM en het INK-model voor de implementatie van een resultaatgerichte en beheersbare organisatie. De diverse rollen van het BPM geven de organisatie de toegevoegde waarde, zodat het management de beslissingen kan nemen op basis van betrouwbare informatie. Door dit te koppelen aan de lerende organisatie ontstaat een totaal van visie, proces en middelen die bijdragen aan de gewenste doelen.

De informatiepiramide en de kwaliteitscirkel (PDCA)

De raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben recht op een informatievoorziening die ertoe doet! Gerelateerd aan de Outcome, Output en Input geven deze verschillende gremia inhoud en richting aan een resultaatgerichte en beheersbare organisatie. Door dit te combineren met de PDCA-cyclus ontstaat een geheel van instrumenten dat staat voor: CONTROL.

Robert Jeurissen

Directeur

Tim Bours

Directeur